Phớt cơ khí, phớt máy bơm KSB

  • Loại phớt: phớt lùn
  • Kiểu phớt: MG1
  • Ứng dụng: Dùng cho bơm chìm KSB và cho bơm dùng phớt cơ kết cấu tương tự
  • Vật liệu: SiC/ SiC/ VITON/ SUS304
  • Nhiệt độ làm việc: -20 °C ~ +180 °C
  • Môi chất làm việc: nước sạch, nước thải, nước có cát, nước có hóa chất
  • Áp suất Max: 16 bar
  • Kích thước: xem ở bảng tra ở dưới.