Phớt bơm Alfa Laval AL-08

  • Loại phớt: phớt chuyên dụng cho bơm Alfa laval
  • Kiểu phớt: AL-08
  • Size phớt: 22 mm (double seal)
  • Ứng dụng: Dùng cho bơm Alfa laval
  • Vật liệu: Car/SiC/Viton/SUS
  • Nhiệt độ làm việc: -20 °C ~ +180°C
  • Áp suất Max: 40 bar