Phớt bơm, phớt máy bơm in-line

  • Loại phớt:  Phớt nồi
  • Kiểu phớt: FTK
  • Ứng dụng: Dùng cho máy bơm inline  Ebara LPS, bơm In-line Teral LP
  • Áp suất Max : 16 bar.
  • Nhiệt độ làm việc  : -20 °C ~ +180 °C
  • Môi chất làm việc: nước sạch, nước thải,