Phớt máy bơm NNS-8B hạ bậc (hạ bậc)

  • Loại phớt: Phớt bơm hạ bậc
  • mã phớt: 8B
  • Ứng dụng: Phớt chịu nhiệt, chịu hóa chất
  • Nhiệt độ làm việc : -30 °C ~ +300 °C
  • Vật liệu phớt: Car/SiC/Viton/SUS
  • Áp suất max: 40 Bar