Tag Archives: lựa chọn phớt bơm

Lựa chọn và lắp đặt Phớt bơm

Hướng dẫn lựa chọn phớt bơm và lắp đặt phớt bơm phù hợp Lựa chọn phớt bơm cơ khí Chỉ có thể thực hiện việc lựa chọn phớt cơ khí phù hợp nếu biết đầy đủ các điều kiện hoạt động sau: Chất lỏng  Áp lực Nhiệt độ Đặc điểm của chất lỏng Mối quan […]